Державне замовлення

Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету!

ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
на підготовку фахівців з вищою освітою у 2016 році
до Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ