«Організація бухгалтерського обліку»

Поєднання практичного досвіду з теоретичними знаннями є невід’ємною складовою освітнього процесу  у цикловій комісії фінансів, обліку і оподаткування ВСП «ХТЕФК ДТЕУ».

     24.11.2022р. з метою практичного розуміння дисципліни «Організація бухгалтерського обліку», для студентів ІІ курсу, групи ОО-8, освітньо-професійної програми Облік і оподаткування, викладачем к.е.н. О.М. Гриценко було організовано екскурсію до планово-фінансового відділу Господарського суду Хмельницької області. Гостинно нас зустріла Капітан Світлана Вікторівна, яка є випускницею коледжу, а наразі обіймає посаду державного службовця категорії «Б» - начальника планово-фінансового відділу – головного бухгалтера Господарського  суду Хмельницької області.

      Світлана Вікторівна ознайомила з основними завданнями, які виконує бухгалтерія, розповіла про всі переваги та труднощі в роботі бухгалтера. Надзвичайно цікаво для студентів було почути та побачити специфіку роботи планово-фінансового відділу в середовищі комп’ютерних програм обліку, що їм повідомила головний бухгалтер. Саме такі візити, спілкування з практиками, мотивує студентів та надає можливість зорієнтуватись у сфері майбутньої професійної діяльності та зрозуміти її практичну значущість. Здобувачі освіти спеціальності   071 Облік і оподаткування змогли практично відчути важливість та усі тонкості облікової, фінансової та аналітичної роботи планово-фінансового відділу та зрозуміти наскільки важливо здобувати фахові знання, проходити практику під час навчання, щоб в подальшому стати висококваліфікованим фахівцем, бути конкурентоспроможним на ринку праці та отримувати належну фінансову винагороду та моральне задоволення.

     Циклова комісія фінансів, обліку і оподаткування ВСП «ХТЕФК ДТЕУ» висловлює щиру подяку керівництву Господарського  суду Хмельницької області за чудову та пізнавальну екскурсію до планово-фінансового відділу.

3 viber20221124115733337