ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ЗАМОВЛЕННЯ

Шановні студенти денної форми 2,3 курсів, що навчаються на місцях, які фінансуються за кошти фізичних (юридичних) осіб (на договірній основі).

 

Оголошується конкурс на переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

 

Право на переведення поза конкурсом на навчання за кошти державного бюджету шляхом перерозподілу наявних обсягів державного замовлення мають діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (далі – діти учасників бойових дій).

Перелік документів, які необхідно подати дітям учасників бойових дій для переведення їх на навчання за кошти державного бюджету:

- заява про переведення на навчання за кошти державного бюджету;

- копія посвідчення учасника бойових дій – одного з батьків дитини учасника бойових дій;

- копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413;

- копія паспорта особи, на ім’я якої видане посвідчення учасника бойових дій;

- копія паспорта дитини учасника бойових дій;

- копія свідоцтва про народження дитини учасника бойових дій.

Для участі у конкурсі претенденти мають подати до навчальної частини коледжу перелік документів відповідно до «Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ВСП «ХТЕФК ДТЕУ»:

- заява на ім’я директора коледжу;

- копія залікової книжки, завірена зав. відділенням;

- інші документи, які надають переважне право при переведенні (витяг з протоколу РСС групи, клопотання від групи, характеристика куратора групи).

Кінцевий термін подачі заяв:  14 вересня 2023 року

спеціальність

курс

вільні

Денна форма навчання

181 Харчові технології

2

(ПЗСО)

2

2

(БЗСО)

2

3

1

076 Підприємництво, торгівля  та біржова діяльність ООП Інформаційна діяльність підприємства

3

1

076 Підприємництво, торгівля  та біржова діяльність ООП Підприємництво, торгівля та управління бізнесом

2

(ПЗСО)

 

1

075 Маркетинг

ОПП Маркетингова діяльність

 

3

 

1

071 Облік і оподаткування

ОПП Облік іоподаткування

3

2

072 Фінанси банківська справа та страхування

ОПП Оціночна діяльність

3

1

 

Адміністрація коледжу