Одержувач: Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Банк: Держказначейська служба України. м. Київ

МФО 820172

Код  01546706

Рахунок   UA888201720313231004201017952

Вид платежу:   плата за навчання, гуртожиток, курси (необхідне підкреслити)

ПІБ студента _________________________________________________

Група ____________________________________________

Період  __________________________________________________

УВАГА!!!Обов'язково вказувати ПІБ студента, група і період!!!

Тариф - 1 грн за платіж!