Міжнародний День Архіву.

06.06.2024 року викладачі циклової комісії харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу Галина НИЗЕНКО, Наталя ФРАНКІВ, Ольга ЯНЮК разом із студентами груп ХТ-130 , ХТ-137 мали можливість відвідати Архівні фонди Держархіву області в рамках ОК "Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства" та "Основи здорового харчування".
У Державному архіві Хмельницької області діє 4 дорадчих органи: колегія Держархіву області, науково-методична рада, громадська рада, експертно-перевірна комісія. Проводяться семінари, огляди, надається методично-консультаційна допомога.
Ознайомилися:
Основними завданнями Державного архіву є:
1. Забезпечення реалізації державної політики у галузі архівної справи та діловодства на території області.
2. Здійснення управління архівною справою і діловодством на терито­рії області, координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокре­ма приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юри­дичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства.
3. Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих доку­ментів, а також використання відомостей, що в них містяться.
4. Проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ.
5. Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діло­водства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
Велика подяка висловлюється керівництву, а саме: Юрію ОЛІЙНИКУ, Наталії КУЗЬМІНІ та випускниці коледжу Катерині КОЛОДІЙ, яка є головним архівістом відділу формування НАФ та діловодства.
 
Screenshot4