Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький торговельно-економічний  фаховий коледж Київського  національного  торговельно-економічного університету»

Банк:  Держказначейська служба України.  м. Київ

МФО- 820172              Код - 01546706

Рахунок   UA888201720313231004201017952

Вид платежу:  за навчання, курси, гуртожиток, послуги

ПІБ студента _________________________________________________

Група ____________________________________________

Період  __________________________________________________