Матеріали І всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи»

Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи»

Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи»

Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи»

Матеріали V всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи»

Матеріали VI всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи»

Матеріали VII всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи»

Матеріали ІІI регіональної науково-практичної конференції «Філологічний дискурс: лінгвокраїнознавчий та професійний аспект»

Матеріали IV регіональної науково-практичної конференції «Філологічний дискурс: лінгвокраїнознавчий та професійний аспект»

Матеріали V регіональної науково-практичної конференції «Філологічний дискурс: лінгвокраїнознавчий та професійний аспект»

Матеріали І всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Матеріали ІІI всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

 Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції “Готельноресторанний сервіс та регіональна кухня Поділля»

Матеріали VI міжвузівської науково-практичної конференції “Готельноресторанний сервіс та регіональна кухня Поділля»