Реквізити для оплати

Одержувач: Хмельницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Код 04546706

Рахунок 31252222117952

Вид платежу: плата за навчання (гуртожиток)

ПІБ слухача: _____________________

Період __________________________