НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

18 вересня 2023 року розпочався другий етап навчальної практики у здобувачів фахової передвищої освіти ІІІ курсу групи МД-1 спеціальності 075 Маркетинг під керівництвом Тетяни Верхогляд-Гловюк.
Метою навчальної практики є ознайомлення здобувачів освіти зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь із загально-професійних та спеціальних навчальних дисциплін.
555