Навчальна практика

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ

Група ТКД -143

Період практики з 13 вересня по 24 вересня 2021 року

     К.Д.Ушинський відмітив, що навики роблять людину вільною і прокладають шлях в подальшу професію.

     Вміння – це готовність  виконувати практичні дії на основі засвоєних знань. Саме для оволодіння студентами професійний вмінь та навиків проводиться навчальна практика.

     Практика проходить на торговельних підприємствах  де студенти не тільки набувають професійні компетенції, але й вміло поєднують навчання з вихованням, прививається  любов до обраної професії, формується  майбутній спеціаліст.

Інформаційний лист