Навчаємо таких спеціальностей:

 освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»:

075 Маркетинг

спеціалізація «Комерційна діяльність»

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 спеціалізація «Товарознавство та комерційна діяльність»

 спеціалізація "Інформаційна діяльність підприємства"